Disclaimer

123Trapliften sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van 123Trapliften.

Door 123Trapliften per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Privacy
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Bekijk ons Privacybeleid

Copyright
Al deze pagina’s, illustraties, scripten van 123Trapliften zijn gemaakt door 123Trapliften. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina’s zonder toestemming van Endless webdesign of 123Trapliften is niet toegestaan.

Ontvang de gratis brochure

Gratis brochure

of bel 085 303 61 94

Laagste prijsgarantie
Tot twee jaar garantie
Inclusief nieuwe accu
24/7 Service