Home
Home
Menu
empty
home   /   trapliften  /   wmo

WMO                          

In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor een subsidie bij de aanschaf van een traplift.
Bij de (evt.) toewijzing van deze subsidie of voorziening in natura dient u over het algemeen wel rekening te houden met een langere wachttijd en een beperkte inspraak qua uitvoering van de traplift. De toekenning van een subsidie of voorziening van een traplift in natura valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Bij het WMO-loket van uw gemeente kunt u een aanvraag indienen voor een subsidie of vergoeding van een traplift. Hiervoor heeft u een verklaring van een dokter of specialist nodig waarin deze verklaart dat traplopen een gevaar vormt voor uw veiligheid. De toekenning wordt beoordeeld op basis van uw inkomen en privé situatie.
Het traject van aanvraag tot beslissing duurt enkele weken tot maanden. Op het moment dat er een subsidie of PGB wordt toegekend zijn er een aantal opties:

Optie 1.

U ontvangt een vergoeding in Natura


Wanneer er voor deze optie wordt gekozen dan heeft u geen tot een minimale inspraak over het type traplift dat bij u wordt geïnstalleerd. De WMO heeft een aanbesteding ondergebracht bij een trapliftleverancier, vaak gaat het hierbij om de meest eenvoudige uitvoering van een traplift. Vervolgens wordt er nog gevraagd om een eigen bijdrage voor de traplift. In de meeste gevallen heeft een vergoeding in natura de voorkeur van de gemeente.

Optie 2.

U krijgt een Persoonsgebonden Budget toegewezen


Op het moment dat u goed kunt beargumenteren dat optie 1 voor u niet toereikend is kunt u wellicht in aanmerking komen voor een PGB. Met deze subsidie kunt u zelf een leverancier kiezen. De hoogte van een PGB is afhankelijk van de werkelijke aanschafkosten.
Ook hier wordt er van u een eigen bijdrage verwacht. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder uw inkomen en privé situatie.
 
Optie 3.

Uw gemeente biedt u de blijvers lening aan


De blijvers lening is een lening voor woningeigenaren. Omdat de overheid langer thuis blijven wonen wil stimuleren kunt u tegen gunstige tarieven een blijvers lening aanvragen. Let op, niet iedere gemeente heeft deze regeling, u kunt hiervoor navraag doen bij uw eigen gemeente of zij deze regeling ook hanteren.
 

Voor en nadelen van de WMO op een rijtje.


Voordelen:
  • Op het moment dat u al een maximale eigen bijdrage betaald voor hulpmiddelen kan het zo zijn dat de WMO u geheel vrijstelt van kosten.
  • U heeft slechts te maken met de WMO en de leverancier.
  • Uw WMO consulent is uw contactpersoon en verzorgt de verdere afhandeling van aanvraag tot oplevering. 
Nadelen:
  • De eigen bijdrage voor een traplift kan hoger zijn dan wanneer u zelf een (gereviseerde) traplift laat installeren.
  • Indien de traplift overbodig is geworden voor de aanvrager van de subsidie/voorziening wordt de traplift verwijderd omdat de voorziening persoonsgebonden is. Eventuele andere huisgenoten kunnen dus geen gebruik meer maken van de traplift. Als zij een andere traplift willen, moeten zij een nieuwe aanvraag indienen en het gehele traject opnieuw doorlopen.
  • Het traject van aanvragen tot het daadwerkelijk gebruik kunnen maken van een traplift kan tot wel enkele maanden duren.
  • Er wordt in veel gevallen minder gehoor gegeven aan uw persoonlijke wensen/ behoeften.
Per gemeente kunnen de regelingen verschillen, wilt u meer informatie omtrent de regeling in uw gemeente dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw WMO-loket. U kunt natuurlijk ook vrijblijvend uw trapsituatie door een 1ste monteur van 123Trapliften laten inmeten, zodat wij snel een traplift kunnen leveren op het moment dat u niet bij de WMO terecht kunt.

Er zijn het afgelopen jaar steeds meer lokale overheden die het hergebruik positief ervaren en hier meer gebruik van maken. Groot voordeel hiervan is dat er een korte levertijd is en een cliënt van de WMO niet anders door ons wordt behandeld/ voorzien van een traplift dan een particuliere klant.

Klik hier om uw trapsituatie te laten inmeten door een 1ste monteur van 123Trapliften.